Uroflowmetrie


Deze test wordt gebruikt om de kracht van de plasstraal vast te stellen. Hiervoor moet je in een speciaal toestel of toilet plassen zodat deze gegevens kunnen geregistreerd worden. Om de plasstraal betrouwbaar te kunnen meten dient er een voldoende hoeveelheid te worden geplast. Soms kan je uroloog dan ook vragen om met een volle blaas naar de raadpleging te komen. Overdreven ophouden van je plas is echter tegenaangewezen.