Behandeling

Een kankerbehandeling kan per type kanker en per persoon verschillen. Ook kunnen behandelingen gecombineerd worden om tot een zo optimaal mogelijk resultaat te komen. Het vraagt dus om maatwerk waarbij de mogelijkheden telkens individueel worden besproken en uitgelegd. De meest gebruikte behandelingen zijn: heelkunde, radiotherapie en anti-tumorale medicatie. Onder anti-tumorale medicatie verstaan we chemotherapie, hormoontherapie, immunotherapie en doelgerichte therapie.