Stamceltransplantatie

Stamceltransplantatie (SCT) of stamceltherapie is een behandeling waarbij iemand via een infuus bloedvormende stamcellen krijgt toegediend. Deze stamcellen kunnen van de patiënt zijn (autologe stamceltransplantatie) of van een donor (allogene stamceltransplantatie). Een autologe stamceltransplantatie dient om beenmerg te vervangen dat  door de behandeling van de kanker vernietigd is. Een allogene stamceltransplantatie dient om de patiënt een gezond nieuw immuunsysteem te bezorgen dat ervoor zal zorgen dat de kanker (meestal acute leukemie) verder goed bevochten blijft zodat deze niet terug opflakkert.