Zorgprogramma

Kanker is één van de belangrijkste ziekten wereldwijd. In 2020 werden meer dan 80.000 nieuwe kankerdiagnoses enkel in ons land gesteld. Je mag aannemen dat één op drie vrouwen en één op twee mannen met kanker te maken krijgt.

Kanker is niet één ziekte, maar een complex van ziekten. De eigenschap die ze gemeen hebben: abnormale celgroei. Het was niet mogelijk bij elk type kanker stil te staan, maar we proberen op onze website de grote lijnen aan te stippen en onze werking toe te lichten.

De behandeling van kanker vereist een multidisciplinaire aanpak. Daarom zijn er sinds 2003 in Belgische ziekenhuizen zorgprogramma’s oncologie ontwikkeld, dit om de patiënt op het juiste moment de gepaste zorg te verlenen. Ook ons ziekenhuis beschikt over een erkend zorgprogramma oncologie sinds 2003.

We werken multidisciplinair en transversaal, dit betekent dat meerdere zorgverleners en verschillende disciplines samenwerken, over de grenzen van het ziekenhuis heen en tussen de zorginstellingen onderling. Zowel tijdens je (dag)opname, als tijdens de raadpleging in de polikliniek wordt deze zorg in een gecoördineerd verband aangeboden, van diagnose tot behandeling en nazorg.

De zorgverleners in een zorgprogramma oncologie zijn onder meer oncologen, chirurgen, urologen, gynaecologen, pathologen, radiotherapeuten, radiologen en klinisch biologen. Ook de huisartsen hebben een vertegenwoordiging in dit zorgprogramma. Samen met de oncocoaches, psychologen, voedingsdeskundigen, sociaal werkers en dataspecialisten vormen we je behandelend team.

De betrokken zorgverleners werken nauw samen om de best mogelijke zorg te bieden. Ze overleggen regelmatig met elkaar om voor elke patiënt een goed behandelingsplan op te stellen, zowel op medisch als op psychosociaal vlak. Dit overleg, ook wel MOC (Multidisciplinair Oncologisch Consult) genoemd, wordt wekelijks georganiseerd. De implementatie van het MOC heeft ertoe geleid dat voor elke nieuwe diagnose of nieuw oncologisch probleem, je dossier door verschillende specialisten wordt bekeken. Op die manier wordt kwaliteit en zorgzaamheid geborgd.