Comfortzorg/Palliatieve zorg

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Het Palliatief Support Team (PST) is een multidisciplinair team van deskundigen in palliatieve zorg – een arts, verpleegkundige en psycholoog – die advies en ondersteuning geven aan zorgverleners, patiënten en hun naasten. Het doel van palliatieve zorg is om de kwaliteit van leven van de patiënt te behouden en te verbeteren indien mogelijk. Ook het ondersteunen van naasten is een belangrijk onderdeel van palliatieve zorg. Palliatieve zorg kan samen lopen met de therapeutische behandeling. Je hoeft niet te wachten tot je uitbehandeld bent.

Bij palliatieve zorg denkt men vaak aan terminale zorg. Het verschil is dat palliatieve zorg jaren kan duren, terwijl we pas van terminale zorg spreken wanneer het overlijden op korte termijn wordt verwacht. Palliatieve zorg richt zich op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Hoe lang dit duurt verschilt per patiënt. Terminale zorg richt zich op een goede kwaliteit van sterven.

Voorafgaande zorgplanning

Enerzijds nodigen we je uit om stil te staan bij jouw noden en voorkeuren voor toekomstige medische zorg en behandelingen. Met voorafgaande zorgplanning staan we bewust stil bij je huidige en toekomstige zorg. We kunnen je ondersteunen en begeleiden om deze binnen een wettelijk kader vast te leggen.

Nadenken over voorafgaande zorg is geen eenvoudige aangelegenheid. De confrontatie met de kwetsbaarheid en onzekerheid van ons leven kan moeilijk zijn. Toch heeft het heel wat voordelen voor jezelf en omgeving. We merken dat het maken van afspraken zorgt voor duidelijkheid en rust. Artsen en andere zorgverleners kunnen de zorg maximaal afstemmen op jouw wensen.

Levenseindezorg

Daarnaast kunnen wij ook samen met jou stilstaan bij een mogelijke levenseindevraag en deze samen uitklaren. Het is ook hier van belang je vroegtijdig te informeren opdat de juiste procedures en wettelijk kader kunnen gevolgd worden. We ondersteunen zowel jou als je naasten bij de uitvoering en rouwzorg.

Met al deze vragen ben je welkom bij het palliatief support team.
Je kan ons contacteren via 03 491 20 55 of Palliatief.support.team@heilighartlier.be

Wie is wie?

Evelien Struyfs

Bloed en lymfeklieren, Palliatief Support Team

Meer Info