Zinzorg en pastorale dienst

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Onze medewerkers maken graag tijd voor een vertrouwelijk gesprek, een passend ritueel of sacrament op de kamer. Samen met jou en/of je naasten, kunnen ze zoeken naar kracht, betekenis en zingeving. Wanneer gewenst kunnen ook vertegenwoordigers van andere levensbeschouwingen door ons gecontacteerd worden.

Specifiek aanbod

Stille ruimte

De stille ruimte (bereikbaar via route 229) is een plek waar je tot rust kan komen en de stilte kan toelaten. Een ruimte met een hedendaagse invulling die iedereen aanspreekt, ongeacht geloof of afkomst, en die beantwoordt aan de pluralistische visie waar het ziekenhuis voor staat.

Stilte en rust zijn essentieel om de dingen die je overkomen een plaats te geven en los te laten. In de stille ruimte kan je even op adem komen, mediteren, bezinnen, bidden, een kaarsje aansteken, de rush achter je laten, stilstaan bij jezelf of je geliefden.

De stille ruimte is doorlopend vrij toegankelijk, elke dag van de week, voor een moment van rust, troost, stilte en verbinding, samen of alleen. Af en toe brengen we een bepaald thema onder de aandacht en er kunnen ook mooie rituelen plaatsvinden.

Wie is wie?

Gert de Bakker

Pastoraal medewerker

Meer Info

Smits Jef

Priester

Meer Info