Oncologisch Support Team (OST)

Het OST is een team van mensen, die vanuit verschillende disciplines samenwerken om jou en je naasten te ondersteunen doorheen het ziekteproces. Elk vanuit hun eigen deskundigheid zullen ze klaarstaan om je tijdens en na je opname in het ziekenhuis te begeleiden.