Sociale dienst

Waarvoor kan je bij ons terecht?

De medewerkers van de sociale dienst bieden een luisterend oor en gaan met je op zoek naar mogelijke ondersteuning bij sociale, familiale, financiële of administratieve vragen. Verder kan de sociale dienst je bijstaan bij de voorbereiding van je ontslag naar huis (vb. regelen thuisverpleging, thuishulp, uitlenen materiaal…) en kunnen ze een antwoord bieden op vragen omtrent sociale voorzieningen (vb. vervoerstussenkomst, aankoop pruik, …).

Wie is wie?

Irina De Coux

Spijsvertering, bloed en lymfeklieren

Meer Info

Karen Vanschoonbeek

Long, borst, gynaecologie, huid, hoofd en hals, prostaat en urinewegen

Meer Info