Leverbiopsie

Een leverbiopsie of leverpunctie is een onderzoek om aandoeningen van de lever op te sporen of uit te sluiten. Hierbij neemt de arts een klein stukje weefsel (biopt) van de lever weg. Het stukje weefsel wordt vervolgens onder de microscoop onderzocht.

Hierbij wordt een biopsie verricht via het inbrengen van een naald doorheen de buikwand onder lokale verdoving, ter hoogte van de lever.